Privacy Statement 

persoonlijke gegevens

QUI respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop QUI de gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken.

QUI blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacy policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. QUI adviseert jou dan ook de privacy policy regelmatig te raadplegen.

QUI is de is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. QUI gebruikt jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, namelijk om:

 • onze diensten te verlenen en te factureren
 • jouw bestellingen af te handelen en jou te informeren over het verloop daarvan
 • met jou te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
 • analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden
 • onze diensten op jouw wensen af te stemmen
 • onze diensten te verbeteren
 • jou extra diensten en voordelen aan te bieden
 • informatie over jou te verstrekken aan derden indien jij daarvoor toestemming hebt gegeven
 • informatie over jou te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties)
 • te controleren of jij aan jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst
 • jouw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan

Alle online betalingen worden volledig SSL Secure afgehandeld door Mollie. We hebben nooit inzage in jouw persoonlijke bankgegevens. Het internet is echter een open systeem en QUI kan niet garanderen dat de door jou ingevulde persoonlijke gegevens niet door anderen kunnen worden onderschept.

Wij houden ons het recht voor alle gegevens te openbaren in de mate waarin wij redelijkerwijs van mening zijn dat openbaarmaking daarvan wettelijk verplicht is, om het beleid van onze websites te handhaven, of om jouw rechten, eigendom of veiligheid of die van anderen te beschermen. Merk op dat het gebruik van elke functie die jij op onze websites aantreft zoals Facebook de ‘vind ik leuk’-functie (eveneens gekoppeld aan Facebook) ertoe kan leiden dat er door ons of door anderen gegevens worden verzameld of gedeeld over jou. Wij kunnen niet regelen hoe jouw gegevens worden verzameld, opgeslagen, gebruikt of gedeeld door sites van externe partijen of aan wie dat openbaar wordt gemaakt. Zorg ervoor dat je het privacybeleid en de instellingen op de sites van jouw sociale netwerken leest om er zeker van te zijn dat je begrijpt welke gegevens ze delen en daarmee akkoord gaat.

Als je niet wilt dat Boutique Stories gegevens over jou deelt met de sites of applicaties van social media, moet je niet naar de sites of applicaties van die social media gaan. Je moet dan bijvoorbeeld niet op een ‘vind ik leuk’-knop klikken op een productdetailpagina.

Je mag te allen tijde inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kunt jij ons te allen tijde verzoeken jouw persoonsgegevens te veranderen of verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Je kunt tevens jouw gegevens online inzien en wijzigen door in te loggen.